author Image

Forfotă mare se anunță în castrul roman de la Micia! Aproape 100 de reenactori, pregătiți de acțiune