author Image

Dantelele, adevărate opere de artă, făurite cu trudă și migală, expuse la muzeul din Brad